“Who Is….Gia Carangi?”

Our next fashion figure in Manic Metallic’s Tuesday “Who Is….?” series is former supermodel Gia Carangi. Gia was born on…

0